...

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW


Prosoma prowadzi rozwijająco-stymulujące zajęcia sportowe "ACTIVE COACH" dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i terapeutów Poradni Prosoma.
Metodyka zajęć pozwala pracować dzieciom razem z rodzicami i w grupie rówieśniczej.

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA

Dzięki zajęciom pod okiem doświadczonych specjalistów, wspieramy prawidłowy rozwój dzieci: fizyczny, intelektualny i społeczny.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Przedstawianie dzieciom zajęć ogólnorozwojowych w sposób atrakcyjny
i zróżnicowany, przekłada się na efektywne ich wykorzystanie. Umożliwia to wypracowanie pozytywnych praktyk podczas aktywności fizycznej na co dzień.

KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI

Dzieci i młodzież uczą się pracować indywidualnie oraz w grupie. Podczas zajęć uczymy kreatywnego rozwiązywania problemów
oraz pozytywnej rywalizacji, co zapewnia pozytywnie spędzony czas w grupie rówieśniczej.

CZAS DLA DZIECKA

Zajęcia dostosowujemy do grupy wiekowej
oraz możliwości dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć uwzględniają zasadę stopniowania trudności zadań, różnorodności oraz zmienności
w cyklach treningowych.

ZABAWA I NAUKA

Poprzez liczne zabawy, zadania i ćwiczenia, dzieci uczą się zdrowej dyscypliny, odpowiedzialności, systematyczności i dobrej organizacji,
co pozytywnie przekłada się na codzienne funkcjonowanie w domu, przedszkolu czy szkole.

ZAJĘCIA Z RODZICAMI DLA DZIECI

Wieloletnie doświadczenie, pozwoliło nam wypracować efektywny tok pracy z dzieckiem
oraz rodzicem. Grupy najmłodsze zacieśniają więzi emocjonalne i fizyczne z rodzicami. Stanowi to dobrą podstawę do dalszego rozwoju i bardziej samodzielnego funkcjonowania dziecka.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Pomimo grupowej formy zajęć, instruktorzy zawsze podchodzą do każdego dziecka indywidualnie. Starają się rozwijać mocne,
jak i wspierać te słabsze strony dzieci, tak aby
nie zniechęcać ich do podejmowania aktywności.

SZTUKI WALKI JAKO PODSTAWA

Sztuki walki budują ogólnorozwojową sprawność: fizyczną, psychiczną oraz emocjonalną.
Przy merytorycznym wsparciu specjalistów (fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów), sporty te stanowią podstawę do podjęcia innych dyscyplin w przyszłości dziecka.

BEZPIECZEŃSTWO

Rozwijająco-stymulujące zajęcia sportowe, prowadzone są jedynie przez doświadczonych
i certyfikowanych instruktorów oraz terapeutów. Dbamy o to, aby na zajęciach było miło
i bezpiecznie, a przy tym profesjonalnie.

NASZA MISJA

Celem programu "ACTIVE COACH" jest dążenie do angażowania coraz większej liczby dzieci do aktywności fizycznej od najmłodszych lat. Ruch jest świetną drogą do poprawnego rozwoju dzieci lub profilaktycznym narzędziem do poprawy ich możliwości.

Zajęcia zapożyczają swoją formę ćwiczeń, zadań i zabaw ze sztuk walki (bez elementów walki). Wywodzący się z nich instruktorzy sportu, swe umiejętności i wiedzę przekładają na pracę z dziećmi. Wspierani są przez terapeutów Poradni Prosoma m.in.: fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów.

Integracja elementów sportu, edukacji, stymulacji psycho-fizycznej pomaga dzieciom i młodzieży
w budowaniu silnych i poprawnych wartości społecznych w przyszłości. W efekcie, dziecko wzrasta zdrowo i pracuje nad cechami, które aktualnie wymagają wzmocnienia.

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA

Podstawowym celem zajęć "ACTIVE COACH" jest stworzenie dzieciom idealnych warunków do rozwoju sprawności fizycznej, ćwiczenia umysłu i budowania osobowości. Różnią się one od zajęć spotykanych
w przedszkolu czy szkole. Program został tak zaprojektowany, aby umożliwiać dzieciom wypracowanie podstaw do przyszłych aktywności lub dyscyplin, poprzez m.in.:

• Funkcje spostrzeżeniowo-ruchowe i zmysłowe: motoryki małej i dużej, dotykowe, wzrokowe, słuchowe.
• Doskonalenie koordynacji ruchowej (percepcyjno-motorycznej).
• Rozwój lateralizacji (stronność ciała) oraz orientacji w czasie, miejscu i przestrzeni.
• Pozytywny wpływ na stymulację układu nerwowego, poprzez mobilizację układu mięśniowego.
• Stymulację do nauki koncentracji uwagi.
• Poprawę pamięci wzrokowo-ruchowej.
• Motywację dziecka do budowy wiary w siebie i poczucia własnej wartości.
• Naukę rozumienia swojego organizmu oraz odczytywania jego informacji zwrotnych.
• Zadania wyciszająco-rozluźniające, rozciągające i oddechowe.

KONTAKT


tel. 604-069-135
e-mail: kontakt@prosoma.pl
www.prosoma.pl

--- --- --- --- --- --- --- ---
Zajęcia prowadzimy w przedszkolach, szkołach, fundacjach oraz na wyjazdach zorganizowanych.